PDA

Xem bản đầy đủ : Lời ca các bài bản tài tử 1. Nam Xuân - Nam Ai - Nam Đảo 239 câu
 2. Lưu Thủy Trường
 3. Phú Lục Chấn
 4. Bình Bán Chấn
 5. Lời Ca Xuân Tình Chấn
 6. Tây Thi Trường
 7. Cổ Bản Trường
 8. Xàng Xê
 9. Ngũ Đối Thượng
 10. Ngũ Đối Hạ
 11. Long Đăng
 12. Long Ngâm
 13. Vạn Giá
 14. Ngũ Đối Ai
 15. Tiểu Khúc
 16. Tứ Đại Oán
 17. Phụng Hoàng Lai Nghi
 18. Giang Nam Cửu Khúc
 19. Phụng Cầu
 20. Liên Nam
 21. BÀI BẢN ĐỜN CA TÀI TỬ ( Tiếp theo )
 22. Những chữ đờn & lời ca trong các bài bản vắn
 23. TÀI TỬ CẢI LƯƠNG ( Phần đầu )
 24. Bài bản hồ quảng mang âm hưởng cải lương
 25. Hai mươi bản tổ cổ nhạc tài tử
 26. Bá Nha khóc Tử Kỳ
 27. Quảng lăng
 28. Bình Sa Lạc Nhạn - Lời Ca + Bài Đàn
 29. Văn Thiên Tường Lớp Dựng + Lời Ca+Bài Đàn + Audio
 30. Phụng Hoàng ( Cải Lương ) - Lời Ca + Audio
 31. Lưu thuỷ vắn
 32. Cổ bản vắn
 33. Tây thi vắn
 34. Hoài Tình
 35. Nặng Tình Xưa
 36. Chuồn chuồn
 37. Duyên Kỳ Ngộ
 38. Kim Tiền bản
 39. Lạc Âm Thiều
 40. Sương Chiều - Tú Anh
 41. Chi Hoa Trường Hận
 42. Khổng MInh Tọa Lầu
 43. Bình Bán Vắn
 44. Vạn Huê Trường Hận
 45. Lạc Xuân Hoa
 46. Phú Lục Vắn
 47. Lời Ca Xuân Tình
 48. Ngự Giá Đăng Lâu ( Tứ Bữu)
 49. Minh Hoàng Thưởng Nguyệt (Tứ Bữu)
 50. Song Phi Hồ Điệp (Ngũ Châu)
 51. Vạn Liên (Ngũ Châu)
 52. Hồ Lan (Ngũ Châu)
 53. Ngự Giá (Ngũ Châu)
 54. Quả Phụ hàm Oan
 55. Tương Tư
 56. Đan Quế - Huế Yêu
 57. Trường Tương tư (điệu NB)
 58. Lưu-Bình-Kim
 59. Tư Mã Tương Như_(Trăm Nhớ Ngàn Thương )
 60. Võ Tắc Biệt-MẸ
 61. Tư-Mã Tương-Như 25 câu_Ngậm Ngùi Trăm Năm
 62. Ái Tử Kê - Ngự
 63. NAM AI 43 cau
 64. Dạ Văn Quyên 12 câu
 65. Nam Đảo 52 câu & 15 câu Song Cước
 66. Nam Xuân (35 câu)
 67. Lời Ca Cổ Bản Vắn_34 câu
 68. Ngũ Đối Ai 38 câu
 69. Phụng Hoàng Lai Nghi 10 câu
 70. LONG ĐĂNG_40 câu
 71. Ngũ Đối Hạ - - 4 Lớp – 38 câu
 72. Thanh Dạ Đề Quyên(oán)
 73. Điệu Thức Bắc-Lưu Thủy
 74. Điệu Thức Bắc-Phú Lục
 75. Điệu Thức Bắc -BÌnh Bán
 76. Vỏ văn hội oán
 77. 20 bài tổ_ cố soạn giả Trần Ngọc Thạch
 78. Ngủ khúc long phi
 79. Trở Lại Quê Hương (Nam Ai)
 80. Giang Nam Cửu Khúc _ 58 câu
 81. Thập Thủ Liên Huờn
 82. Ngươn Tiêu Hội Quán _32 câu
 83. Lời Ca Liễu Thuận Nương
 84. Khúc Ca Hoa Chúc
 85. Khổng Minh Tọa Lầu
 86. Mạnh Lệ Quân:
 87. Mẫu Đơn
 88. Lời Ca Phong Ba Đình
 89. Lời Ca Bình Sa Lạc Nhạn (KHÓC BẠN CHUNG TÌNH)
 90. Lời Ca Trường Tương Tư : PHU PHỤ LY SẦU
 91. Lời Ca CHINH PHỤ LY TÌNH
 92. Lời Ca Xuân Nữ (ĐÔI BỜ)
 93. Lời Ca Liên Âm Tứ Thức
 94. Trường Tương Tư, 3 lớp (29 câu): nhịp tư lơi
 95. Lời Ca Bình Sa Lạc Nhạn ( DẪU GÌ CHĂNG NỮA)
 96. Lời Ca Trống xuân_ SÔNG QUÊ
 97. Lời Ca Văn thiên tường: Hạng Võ biệt Ngu Cơ