PDA

Xem bản đầy đủ : Bài bản - Lý 1. Lưu Bình Kim
 2. Ngũ Đối Ai
 3. Thanh Dạ Đề Quyên
 4. 2 Lớp Mái Nam Ai
 5. Đại Tứ Oán
 6. Xuân Nữ
 7. Ái Tử Kê
 8. Ái Tử Kê Tứ bửu
 9. Song Phi Hồ Điệp 20 câu
 10. Giang Nam 16 câu
 11. Ái Tử kê - Ngũ -
 12. 20 Câu Nam Xuân + 43 Câu Nam Ai
 13. Bác Bản Chấn
 14. Bình Bán
 15. Bình Sa Lạc Nhạn 19 câu
 16. Cổ Bản
 17. Chiêu Quân Ngự
 18. Hành Vân
 19. Dạo Nhạc
 20. Đảo Ngũ Cung 12 Câu
 21. Cao Phi
 22. Duyên Kỳ Ngộ
 23. Liên Bắc
 24. Hồ Quảng
 25. Lưu Thủy Hành Vân
 26. Lý Ba Tri
 27. Lý Bông Dừa
 28. Lý Cái Mơn
 29. Lý Chim Xanh
 30. Lý Con Sáo Gò Công
 31. Lý Giao Duyên
 32. Lý Mỹ Hưng
 33. Lý Năm Căn
 34. Lý Qua Cầu
 35. Lý Son Sắc
 36. Lý Tình Tang
 37. Lý Tòng Quân
 38. Lý Trăng Soi
 39. Tử Qui Từ
 40. Văn Thiên Tường Lớp Dựng , 3 câu
 41. Bắc Sơn Trà
 42. Danh sách các hòa tấu: Bài bản - Lý
 43. Văn Thiên Tường 15 câu (H.Tuấn - H.Vũ - Út Tỵ)
 44. Lý Giao Duyên - dây Đào (Hoàng Vũ)
 45. Lý Con Sáo - dây Đào (Hoàng Vũ)
 46. Bá Hoa
 47. Ánh Nắng Ánh Trăng
 48. Đảo Ngũ Cung - Song Cước (Hoàng Vũ)
 49. Nam Xuân - Nam Ai (Hoàng Vũ)
 50. Trường Tương Tư (Hoàng Vũ)
 51. Sương Chiều - Tú Anh (Hoàng Vũ)
 52. Bài Đàn - Khúc Hiệp Khách Hành - phụng hoàng 12 câu
 53. Lý Đương Đệm
 54. Mẫu đơn
 55. Tiếng Đàn ( VĂN MÁCH & DŨNG NGUYỄN )
 56. Dạ Khúc
 57. Lệ Rơi Thấm Đá
 58. Tiếng đàn tri âm: Tứ Đại Oán
 59. Tiếng đàn tri âm: Hồ Điệp Song Phi
 60. Từ Bá Tướng-Đại Bá Đương
 61. Hạ chí du sơn
 62. Đêm tân hôn
 63. Hồ điệp song phi
 64. Hoa lan rửa cánh
 65. Trạng Nguyên Hành Lộ
 66. Lý Cây Bông
 67. Lý Chiều Chiều
 68. Lý Chim Quyên
 69. Lý Con Khỉ
 70. Lý Con Sáo
 71. Lý Đêm Trăng
 72. Lý Lu Là
 73. Lý Phước Kiến
 74. Bài Đàn Lý Sâm Thương
 75. Lý Vọng Phu
 76. Lý Thập Tình
 77. Lý Tương Phùng
 78. LÝ VỌNG THÊ - Khải Hoàn độc tấu
 79. Ngủ Đối Hạ
 80. Hồi Thủ Tứ Đại Oán
 81. Song Tấu 20 câu Nam Đảo
 82. Hòa Tấu Phong Ba Đình
 83. Hòa Tấu- Ngũ Đối Hạ
 84. Hoà Tấu Giang Nam
 85. Phụng Cầu
 86. Hòa Tấu Nam Xuân
 87. Hòa tấu Ngựa Ô Nam
 88. Trung Thu - Tùng Lâm Dạ lãm - Tấn Phong
 89. Trăng Thu Dạ Khúc câu 123 dây hò 4
 90. Ngũ Đối Hạ
 91. Hòa tấu: Lý Đương Đệm
 92. Tiếng đàn tri âm - kỳ 117
 93. Hoà Tấu 40 Câu PHỤNG CẦU HOÀNG
 94. Hoà Tấu - TỨ ĐẠI OÁN ( XANG VẮNG 2 qua HỒI THỦ)
 95. Ánh Nắng Khai Minh
 96. Ánh Trăng Dạ Hành
 97. Bá Hoa
 98. Bắc Sơn Trà
 99. Bản Nguyệt
 100. Bắn Nhạn
 101. Cao Phi Viễn Tẩu
 102. Chi Hoa Trường Hận
 103. Chiếc Hoa
 104. Chuồn Chuồn
 105. Dạ Khúc
 106. Dạ Hành Lữ Khách
 107. Đăng Sơn Lãm Thuỷ
 108. Dì Phạn
 109. Đoản Khúc Lam Giang
 110. Duyên Kỳ Ngộ
 111. Giang Tô Điểu Ngữ
 112. Gió Hờn
 113. Hàn Giang
 114. Hành Quân
 115. Hành Vân
 116. Hồ Điệp Song Phi
 117. Hoà Duyên
 118. Hoài Cầu
 119. Hoài Cổ
 120. Khốc Hoàng Thiên
 121. Hồn Bướm Mơ Tiên
 122. Khổng Minh Toạ Lầu
 123. Khúc Ca Hoa Chúc
 124. Kim Tiền Huế
 125. Hòa Tấu Kiều Nương
 126. Lạc Âm Thiều
 127. Lạc Xuân Hoa
 128. Lệ Rơi Thấm Đá
 129. Liễu Thuận Nương
 130. Long Hổ Hội
 131. Lộng Nguyệt
 132. Lưỡng Long Tranh Châu
 133. Lưu Thuỷ Cao Sơn
 134. Lưu Thuỷ Hành Vân
 135. Mạnh Lệ Quân
 136. Mẫu Đơn
 137. Mẫu Tầm Tử
 138. Miên Hậu Hồi Cung
 139. Mộng Lầu Thu
 140. Nặng Tình Xưa
 141. Ngũ Điểm Mai
 142. Ngựa Ô Bắc
 143. Ngựa Ô Nam
 144. Nhạn Về
 145. Bài đàn Lý Son sắc
 146. Bài đàn Kim Tiền Huế
 147. Bài đàn Quý Phi Túy Tửu
 148. Bài đàn Lý Phước Kiến
 149. Bài đàn: Giang Tô Điểu Ngữ
 150. Bài đàn: Hàn Giang
 151. Bài đàn Cao Phi
 152. Liên Nam - Nam Xuân - Nam Ai - Nam Đảo - Hòa Tấu
 153. Trường Tương Tư - Hòa Tấu
 154. Phụng hoàng lai nghi _10 câu
 155. Song Phi Hồ Điệp_20 câu
 156. Mái Ai 15 câu - Bài đàn
 157. Trăng Thu Dạ Khúc (dây kép)
 158. Lý Ba Tri - Hòa Tấu
 159. Lý Bông Dừa - Hòa Tấu
 160. Lý Cái Mơn - Hòa Tấu
 161. Lý Cây Bông - Hòa Tấu
 162. Lý Chiều Chiều - Hòa Tấu
 163. Lý Chim Xanh - Hòa Tấu
 164. Lý Con Khỉ - Hòa Tấu
 165. Lý vọng phu - Hòa tấu
 166. Lý trái mướp - Hòa tấu
 167. Lý bản đờn - Hòa tấu
 168. Lý Con Sáo - Hòa Tấu
 169. Lý Con Sáo Gò Công - Hòa Tấu
 170. Lý đêm Trăng - Hòa Tấu
 171. Lý Giao Duyên - Hòa Tấu
 172. Lý Lu Là - Hòa Tấu
 173. Lý Mỹ Hưng - Hòa Tấu
 174. lý mỹ hưng hòa tấu
 175. đoãn khúc lam giang- hòa tấu 31 câu
 176. Phi vân điệp khúc-hòa tấu
 177. Tứ Bửu Liêu Thành - Hòa Tấu
 178. Liên Nam (hòa tấu)
 179. Nam Xuân (Hòa Tấu)
 180. Vọng Kim Lang (hòa tấu)
 181. Trường Tương Tư - Hòa Tấu
 182. 48 Câu Xuân Tình - Hòa Tấu
 183. Minh Vương Thưởng Nguyệt
 184. Chiêu Quân
 185. Xàng Xê
 186. Giang Nam
 187. Văn Thiên Tường
 188. Nam Xuân, Nam Ai
 189. Ngũ Đối Ai
 190. Sương Chiều Tú Anh
 191. Trường Tương Tư
 192. Đường Thái Tôn
 193. Tương Tư Ngự
 194. Đan Quế - Út Tỵ - Duy Kim - Huỳnh Tuấn - Văn Môn
 195. Hòa Tấu Ngũ Đối Hạ
 196. Bình Sa Lạc Nhạn
 197. Đảo Ngũ Cung
 198. Dì Phảnh
 199. Khốc Hoàng Thiên
 200. Nam Xuân
 201. Ngũ Đối Hạ
 202. Liên Nam
 203. Hoà tấu Hội Ngươn Tiêu
 204. Hòa tấu Thuấn Hoa
 205. hòa tấu Long Hổ
 206. hòa tấu Băng Sơn
 207. Hòa tấu Dì Phạn
 208. Hòa tấu Gió Hờn
 209. CD Của Nhạc Sĩ Kim Nguyên
 210. Hòa Tấu: Lưu - Bình - Kim
 211. Hòa tấu_ Tư Mã Tương Như_25 câu
 212. Võ Tắc Biệt 18 câu_ hòa tấu
 213. Nam ai 43 câu
 214. Hoà tấu cổ bản.
 215. Hoà tấu cổ bản 4 lớp - 34 câu.
 216. Văn Thiên Tường_ Lớp 3
 217. hòa tấu: Quả Phụ Hàm Oan
 218. hòa tấu: Đường Thái Tôn
 219. Nam Xuân 20 câu - Hòa tấu bài bản
 220. Hòa tấu: Tiếng Nhạn Kêu Sương
 221. Bài Đờn _ Liên Oán
 222. BàiDon _ Nam ai 35 câu
 223. Liên Khúc Cải Lương
 224. Bài Đàn Phụng Hoàng 12 câu
 225. LƯU THỦY QUẢNG
 226. PHÚ LỤC QUẢNG
 227. Bình Bán Quảng
 228. Xuân Tình Quảng
 229. Tây Thi Quảng
 230. Cổ Bản Quảng
 231. HỘI HUÊ ĐĂNG
 232. Hòa Tấu Tiếng Đàn Văn Mỹ.
 233. Bài Đàn Phụng Hoàng 8c
 234. Bài Đàn Hồ Lan
 235. Hòa Tấu Bắc Man Tấn Cống
 236. Bài Đàn Tẩu mã - NS Thiện Vũ
 237. Bài Đàn Phẩm tuyết - NS Thiện Vũ
 238. Bài Đàn Vạn liên - NS Thiện Vũ
 239. Bài Đàn Ngũ cung luân oán - NS Thiện Vũ
 240. Bài Đàn Liên hườn - NS Thiện Vũ
 241. Hòa Tấu Võ Tắc Biệt
 242. Bài Đàn Tứ Đại oán 18 câu
 243. Độc tấu đàn Cò - Liên Nam
 244. Bài Đàn Mái Ai 4 câu kép
 245. Hòa Tấu Lý Con Sáo Sang Sông (Lý ở ở)
 246. Hòa Tấu Liên Khúc: Sương Chiều - Đoản Khúc LG (có đệm nhạc)
 247. Hòa Tấu LK: Vọng Kim Lang, Lý cây Bông, Lý Con Khỉ, Lý Đêm Trăng, Lý Cái Mơn, Lý Chiều Chiều
 248. Hòa Tấu Vọng Kim Lang (Remix)