Cung Đàn Mùa Xuân
Tác giả : Thế Gia
Trình bày : NS Thanh Thanh Hiền

Link audio của NS Thanh Thanh Hiền
http://www.conhacquehuong.com/thread...2451#post12451